vPE Bank

ອັນດັບສະເລ່ຍ
ການ​ຈັດ​ອັນ​ດັບບໍ່​ໄດ້​ຈັດ​ອັນ​ດັບ
ຂ່າວສານ
ນາຍຫນ້າຊື້ຂາຍvPE Bank
ບໍ​ລິ​ສັດ​vPE Bank
ກໍ່ຕັ້ງ1989
ປະ​ເທດ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ
ສູນໃຫຍ່Munich​, Germany
ລະບຽບການBaFin # 115868
ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຄວບ​ຄຸມ​;
ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ກອງ​ທຶນ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຫຼັກ​ຊັບ​ການ​ຊື້​ຂາຍ​;
FINRA # 147183​;
ສະ​ຫະ​ລັດ​ຫຼັກ​ຊັບ​ແລະ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຄະ​ນະ​ກໍາ​ມະ​, USA (# 8-67882​)
ປະເພດECN
ຝາກເງິນຂັ້ນຕ່ຳ($)5000
ຝາກເງິນຂັ້ນຕ່ຳ($)(ECN)5000
ສະກຸນເງິນUSD, EUR, CHF
Spread-EURUSD(pip) ≥0.8
ອໍານາດຕໍ່ລອງ ≤100
ຂະໜາດ Lot ຕ່ຳສຸດຕໍ່ ອໍເດີ່4
ຊ່ອງທາງການຝາກລວດ​ທະ​ນາ​ຄານ
ການຖອນເງິນລວດ​ທະ​ນາ​ຄານ
ຄູ່​ສະ​ກຸນ​ເງິນ184
CFDyes
MAM/PAMMno
Scalpingyes
Hedgingyes
ໂປຼແກມຊື້ຂາຍMT4 (ECN), vPE FX Pro
ການປະມວນຜົນ
EAyes
APIno

vPE Bank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ກົດເລືອກດາວ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອໃຫ້ອັນດັບ
ການ​ຈັດ​ອັນ​ດັບ