Barclays Stockbrokers

ອັນດັບສະເລ່ຍ
ການ​ຈັດ​ອັນ​ດັບບໍ່​ໄດ້​ຈັດ​ອັນ​ດັບ
ຂ່າວສານ
ນາຍຫນ້າຊື້ຂາຍBarclays Stockbrokers
ບໍ​ລິ​ສັດ​Barclays Stockbrokers Ltd (Reg. #1986161);
Barclays Sharedealing (Reg #2092410);
Barclays Bank Trust Company Ltd (Reg #920880. Registered VAT No 243 8522 62)
ກໍ່ຕັ້ງ
ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ
ສູນໃຫຍ່ລອນ​ດອນ​, ອັງ​ກິດ
ລະບຽບການFCA (UK​) (# 124247​, 119184 # # 139258​)
ປະເພດMM
ຝາກເງິນຂັ້ນຕ່ຳ($)2500
ຝາກເງິນຂັ້ນຕ່ຳ($)(ECN)no
ສະກຸນເງິນGBP
Spread-EURUSD(pip) ≥1.5
ອໍານາດຕໍ່ລອງ ≤100
ຂະໜາດ Lot ຕ່ຳສຸດຕໍ່ ອໍເດີ່5
ຊ່ອງທາງການຝາກລວດ​ທະ​ນາ​ຄານ​, ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ​, ບັດ​ເດ​ບິດ
ການຖອນເງິນລວດ​ທະ​ນາ​ຄານ​, ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ​, ບັດ​ເດ​ບິດ
ຄູ່​ສະ​ກຸນ​ເງິນ5
CFDyes
MAM/PAMMMAM/PAMM/LAMM
Scalpingno
Hedgingyes
ໂປຼແກມຊື້ຂາຍBARXdirect
ການປະມວນຜົນ
EAno
APIyes

Barclays Stockbrokers Ltd (Reg. #1986161); Barclays Sharedealing (Reg #2092410); Barclays Bank Trust Company Ltd (Reg #920880. Registered VAT No 243 8522 62)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ກົດເລືອກດາວ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອໃຫ້ອັນດັບ
ການ​ຈັດ​ອັນ​ດັບ